תוכניות חיסכון – ההשקעה הוותיקים ובטוחה

תוכניות חיסכון הן אפיקי השקעות הכי ותיקות שהבנקים מציעים להשקעה. הדרך כלל הן לטווח ארוך, מעל שנה ואין צורך לקחת שיעורים פרטיים כדי לפתוח תוכנית חיסכון. אך בשנים אחרונות, של חוסר יציבות כלכלית, הבנקים התחילו להציע גם תוכניות חיסכון לתקופות עד שנה או מעל שנה עם נקודות יציאה בדרך. הריביות יכולות להיות קבועות, משתנות או צמודות מדד. מי שמעוניין להשקיע את הכסף שלו במוצר בטוח ורוצה גם לשמור על הערך של הכסף שלו, יכול לבחור תוכנית חיסכון צמוד מדד.
בטווח קצר כמו שנה, הבנקים לא מבטיחים את הקרן, שיכול להיפגע במקרה של מדדים שלילים, מה שזה נדיר בישראל, בעצם אף פעם לא קרה. בישראל קיימת נטייה אינפלציוניסטית בגלל התרבות הצרכנית של הישראלים אשר אוהבים לבזבז. המדדים מתפרסמים כל חודש עלי די לשכת המרכזית לסטטיסטיקה, ומשקפים את עלית המחירים. בטווח ארוך מעל 10 שנים, תוכניות חיסכון יכולות להיות השקעות צמודות למדד המשכנתאות שנקבעות עלי די בנק ישראל. שבירת תוכנית חיסכון לא מומלצת בכלל. במקרה של שבירה, יכולים להפסיד את הרווחים מריבית והצמדה ובדגמים מסוימים גם חלק מהקרן שהושקע.

התגובות סגורות