השקעה באגרות חוב – אפיק השקעה סולידי

אגרות חוב הן מכשיר פיננסי שבאמצעותו המנפיק לווה כסף מהציבור או ממלווים אחרים שרוכשים את איגרת חוב שלו בשוק הבורסאי. המנפיק, שיכול להיות ממשלה, בנק ישראל, רשויות מקומיות או חברות, מקבל בתמורה סכום כסף ששולם מראש, ברגע הרכישה. הנפקת אגרות חוב באה כתחליף להלוואות בנקאיות. כדי ללוות כסף, הבנקים דורשים ביטחונות, מה שבמקרה של הנפקת אגרות חוב לא נדרש.יתרון הגדול של הההשקעה באגרות חוב הוא שזאת השקעה יציבה יחסית שמונע דיכאון ודאגות על הכסף שהושקע.

המנפיק איגרת חוב מתחייב לשלם במועד מאוחר יותר, שיכול להיות בין שנה לשלושים שנה את הקרן בתוספת ריבית לנקבע מראש. אגרות חוב מדורגות על ידי חברות דירוג. זה משקף את היכולת של המנפיק לשלם בזמן את הקרן והריבית שהתחייב בזמן ההנפקה, ריבית שיכולה להיות קבוע, משתנה או צמודת מדד המחירים לצרכן. עד הפדיון, אגרות חוב נסחרות בבורסה לניירות ערך, לפי שער שנקבע לפי היצע וביקוש. מאד חשוב מי המנפיק, זה קובע את הרמת סיכון של איגרת חוב.
בארץ, אגרות חוב ממשלתיות נדלן בארצות הברית הן הכי בטוחות, ולכן אינן מדורגות. בגלל זה, התשואה השנתית היא די נמוכה. בדרך כלל, איגרות חוב נחשבות אפיק השקעה יותר בטוח מאשר מניות, אך יכולות להיות תמיד הפתעות, כמו במקרה של ממשלת יוון שלא יכלה לשלם את התחייבויותיה בזמן הפדיון של איגרות חוב שהנפיקה.

למי מתאים השקעה באגרות חוב?

השקעה באגרות חוב היא סוג של השקעה בידען באשר לחיובי העסקה בעצם, ולא בקניית חלק בעסקה עצמה, כגון נכסי נדל"ן או עסקים. במקום זאת, השקעה באגרות חוב נועדה להביא להשגת רווחים על ידי רכישה של חובות כלפי גופים מוסדיים או ממשלתיים.
כאשר משקיעים באגרות חוב, הם בעצם מעניקים הלוואה ליחידה מסוימת – חברה, ממשלה או יחידה אחרת – ומקבלים בתמורה ריבית בתשלום. הריבית הזו ניתנת בדרך כלל בצורת תשלומים קבועים בפרקי זמן קבועים, ובסיום תקופת ההלוואה משולמת סכום ראש הקרן.
הקניית אגרות חוב מהווה למשקיע את הזכות לקבלת תשואה על ידי ריבית, והיא נחשבת לפחות סופרת בסיסית לכל תיקון השקעות. כפי שהשקעה במניות, השקעה באגרות חוב כוללת סיכון, וככזו עשויה להיות מומלצת רק למשקיעים שמבינים את הסיכונים האפשריים ושיש להם את היכולת לנהל אותם.

האם כדאי להשקיע באגרות חוב?

כל השקעה תלויה במטרות ההשקעה שלך, ביכולתך לקבל סיכונים ובהבנתך של התנהגות השוק. השקעה באגרות חוב יכולה להיות אפשרות טובה עבור משקיעים שמחפשים תשואה יחסית יציבה עם סיכון מתון. אך כמו בכל השקעה, חשוב להעריך את הסיכונים ולקחת בחשבון את גורמים רבים כגון תקופת ההשקעה, המטרות הפיננסיות והיכולת לנהל את הסיכונים.
הנה מספר עמדות לשיקול:
יחס סיכון ותשואה: השקעה באגרות חוב כוללת סיכון מתכון, ולעיתים נמצאים משקיעים שבינתיים שמחפשים תשואה יציבה יותר מאשר נכסים סיכוניים יותר כמו מניות.
תפוקתיות: תפוקת ההשקעה באגרות חוב יכולה להיות יחסית יציבה, וזאת בהתאם לריבית המתועדכנת בתקופות שונות. מדובר בשיעורי תשואה יחסיים יחסית נמוכים, אבל גם יחסית בטוחים.
תנודות בשוק: לעיתים קרובות אגרות חוב יכולות להיפתח בהתאם למצב הכלכלי הכולל ולמדיניות הרכישה של בנקי המרכיבה. זה משמעו יכולות לצופות תנודות בערך הנכס בשוק.
מגבלות זמן: אגרות חוב נקנות לתקופות זמן מוגבלות, ולעיתים קרובות נדרשת אחריות לשולם את הסכום הכולל בסיום תקופת ההשקעה. זה יכול להיות מגבלה אם אין לך זמינות פיננסית במועד זה.
מיומנות וידע: כמו בכל שוק השקעות, גם השקעה באגרות חוב מחייבת הבנה מעמיקה של השוק, הסיכונים והמנגנונים שבוצעים בו.

התגובות סגורות