משיכת יתר

משיכת יתר הוא מושג המתייחס לסכום שמותר למשיכה מהבנק. משיכת יתר מחוייבת בריבית. אם יש חריגה מחוץ למסגרת של משיכת יתר, הבנק גובה בריבית חריגה. משיכת היתר המותרת היא בדרך כלל עד גובה המסגרת.
על פי תקנות בנק ישראל, החל משנת 2006, לא יוכלו לקוחות הבנק לחרוג מהמסגרת שהותרה להם על ידי הבנק.
במקום הביטוי משיכת יתר מנשתמשים גם במושג אוברדראפט.

התגובות סגורות