אינפלציה

מונח כלכלי המתאר עליית מחירים של מוצרים ושירותים, שמשמעותה – ירידה בערכו של הכסף. אינפלציה נמוכה מאוד או אף אפסית, מכונה “יציבות מחירים”.