ילין לפידות בית השקעות

ילין לפידות בית השקעותילין לפידות בית השקעות מתמחה בניהול השקעות בלבד ומקפיד על הימנעות מניגודי עניינים פוטנציאליים בין האינטרסים של המשקיעים לבין האינטרסים של בית ההשקעות.
בית ההשקעות ילין לפידות אינו עוסק בפעילות חיתום ואינו נהנה מעמלות חיתום. ילין לפידות אינו חבר בורסה ואינו מציע שירותי ברוקראז’ (קנייה ומכירה של ניירות ערך) או אנליזה Sell Side. ילין לפידות אינו עושה שוק בניירות ערך.
ניהול ההשקעות בבית השקעות ילין-לפידות מתבצע מתוך גישה של ניתוח פונדמנטליסטי: מחקר מעמיק של תנאי המאקרו במשק ובשווקי ההון תוך התמקדות בחברות ובענפים ספציפיים. המחלקה הכלכלית בילין לפידות מבצעת ניתוח והערכת שווי לכל חברה לפני השקעה אפשרית במניה או באג”ח. האנליזה הפרטנית מתבצעת תוך שימת דגש על פגישות שוטפות עם הנהלות החברות.
המחלקה הכלכלית בילין לפידות קובעת דירוג פנימי למניה או לאג”ח. הדירוגים הרשמיים של חברות הדירוג, כמו מעלות ומידרוג, מהווים אינדיקציה נוספת לדירוג הפנימי. עבודת האנליזה הנעשית בבית השקעות ילין-לפידות היא לצרכים פנימיים בלבד (Buy Side).

אתר אינטרנט: www.yl-invest.co.il