Talent בית השקעות

Talent בית השקעותTalent בית השקעות היא זרוע ניהול ההשקעות של קבוצת פורום השקעות. החברה כבית ההשקעות עומדת בכל דרישות החוק לרבות הון עצמי וביטוח אחריות מקצועית.
פעילות ניהול התיקים נעשית בהתאם לרישיון הניתן לחברה על ידי הרשות לניירות ערך ובכפוך לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ”ה (1995).
Talent מנהלת השקעות עבור לקוחות פרטיים, מוסדות וחברות. מנהלי ההשקעות בטאלנט בעלי ניסיון עשיר בשוק ההון ומוסמכים מטעם הרשות לניירות ערך לעסוק בניהול תיקי השקעות.
Talent מנהלת תיקי השקעות בחשבון הפרטי של הלקוח, בכל בנק שיבחר. לחברה הסכמים עם כל הבנקים בארץ ועם ברוקרים בחו”ל.
 
למשקיעים ב Talent
Talent מציבה רף גבוה של מקצוענות תןך שמירה על גילוי נאות, יושר, הגינות ושירות בגישה אישית. התאמת ניהול ההשקעות לצרכיו הספציפיים של הלקוח, תוך הצגת גמישות ומקצועיות. עטיפת הלקוח בידע ובמקצועיות העומדים לרשותו והפיכה “ליועץ הפיננסי האולטימטיבי של הלקוח.”
ניהול תיקי השקעות באמצעות חשובונו של הלקוח בבנק שלו, מעניק ביטחון מרבי ושומר על נזילות כספית מיידית. הלקוח נהנה מהנחות אוטומטיות בעמלות ובדמי המשמרת שגובה הבנק.
החברה פועלת ללא ניגוד עניינים! החברה אינה עוסקת בפעילות חיתום והנפקות, לא משקיעה את כספיה בעצמה (תיק נוסטרו) ומתמחה אך ורק בניהול השקעות וניהול פיננסי.

אתר אינטרנט: www.talent-invest.co.il