ניהול סיכונים בעת מסחר פורקס

מסחר בפורקס טומן בחובו לא מעט סיכונים, כל סוחר מתחיל יודע זאת. עם זאת ניתן למזער סיכונים בעת מסחר במט”ח על ידי שימוש נכון בפקודות סטופלוס וטייק פרופיט.  בפועל, רוב הסוחרים במט”ח נמצאים אוטומטית על פקודת סטופ לוס בגובה החשבון שלהם. כך פועל למעשה עיקרון המינוף עליו דיברנו בפםרק הקודם, אנחנו יכולים באמצעות מינוף להגדיל באלפי אחוזים את הרווח על ההשקעה שלנו, אולם במקרה של הפסד אנחנו נסכן רק את סכום ההשקעה הראשוני, שכן יופעל עלינו סטופ לוס אוטומטי ברגע שההפסד שלנו יחרוג מגובה החשבון. עם זאת, עדיין אין טעם לסכן את כל חשבון המסחר שלנו, ומומלץ שנדע להשתמש בכלי הסטופלוס לפני שיופעל עלינו הסטופלוס האוטומטי.

סטופ לוס – בשימוש בפקודת סטופ לוס אנו מגדירים את הסכום אותו אנו מוכנים לסכן בעת מסחר, וברגע שאנו חורגים מאותו סכום, אנו למעשה יוצאים מן הפוזיציה בתקרת ההפסד שהגבלנו. כך אנחנו יכולים להגיע לרמת שליטה נאה למדי על חשבון המסחר שלנו גם בלי שנאלץ להיות צמודים אליו 24 שעות ביממה.

טייק פרופיט – קיימת פקודה מקבילה נוספת לסטופ לוס אותה כל סוחר פורקס חייב להכיר והיא פקודת טייק פרופיט. זוהי למעשה הפקודה ההפוכה מסטופ לוס, אשר מורה להפסק מיידית של המסחר ברגע שהגענו לנקודת רווח מסוימת. כך אנחנו יכולים להבטיח פדיית רווח אוטומטית לאחר שהמסחר שלנו הגיע לרמת רוו מסוימת שהגדרנו מראש, רגע לפני שהמגמה עלולה להתהפך.

כל סוחר מט”ח חייב לעשות שימוש נבון בפקודות אלה על מנת לנהל את סיכוני המסחר שלו באופן מושכל. ללא שימוש בפקודות אלה לא נוכל למעשה להוריד את עינינו ממסך החשבון שלנו, וייכפה עלינו להיות צמודים אליו 24 שעות ביממה על מנת לצאת ולהיכנס לפוזיציות מסביב לשעון. על כן, כל מי שמעוניין במיזעור נזקים ואופטימיזציה של רווחים לא יכול להתעלם משתי פקודות בסיסיות אלה.