בנק ישראל ושוק המט"ח

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של ארצנו הקטנטונת, ומשחק תפקיד חשוב בקביעת שער הדולר היציג, בין אם בגלל שהוא זה שבפועל מרכז את נתוני השערים היציגים מכל הבנקים, ובין אם בשל התערבותו בשוק המט"ח הישראלי. בתקופה האחרונה, למשל,  החל בנק ישראל לקנות כמויות עצומות של דולרים על מנת להשפיע על  שער הדולר. מעבר לכך בנק ישראל משחק תפקידם חשובים במשק הישראלי כגון קביעת שערי הריבית ויישום המדיניות המוניטרית של המדינה, רגולציה על המשק ועוד.

אז איך משפיע בנק ישראל על שוק המט"ח?

מדינת ישראל הפקידה בידי בנק ישראל את תפקיד ניהול יתרות המט"ח של המדינה, על מנת לשמור על רזרבות הון לתקופות משבר כלכליות, ובאופן כללי למזער את הסיכוי לקיומו של משבר כזה. בנק ישראל מחזיק כיום רזרבות מט"ח עצומות בשיעור של למעלה מ- 25 מיליאד דולר.
במסגרת הניסיון לשמור על יציבות שערי המטבע בארץ בתקופת המשבר הכלכלי האחרונה, היטה בנק ישראל בקנייה מאסיבית של דולרים בקצב רצחני של מאה מיליון דולר ליום. אקט התערבות כה בוטה בשוק המט"ח הוא צעד נדיר מאוד בו נוקט הבנק, שלרוב משתמש אך ורק בקביעת שערי הריבית על מנת לנווט שערי מטבעות.

תפקידיו של בנק ישראל

 מעבר להיותו שחקן מרכזי בשוק המט"ח ממלא בנק ישראל עוד לא מעט תפקידי מפתח בכלכלה הישראלית כגון: פיקוח על יציבות מחירים. בנק ישראל קובע את שערי הריבית במשק על פי יעדי האינפלציה שמתווה ממשלת ישראל, הנעים בין אחוז לשלושה אחוזים. המטרה בשמירה על שיעורי ריבית אלה היא מניעה של האטה כלכלית ואינפלציה. שהרי ריבית נמוכה מדי עלולה להוביל לאינפלציה, בעוד שריבית גבוהה מדי שמדרבנת אותנו לשמור על הכסף בבנקים עלולה להוביל למיתון במשק. לרשות בנק ישראל עומדים לא מעט כלים לפיקוח על שערי הריבית כגון קבלת פיקדונות מהבנקים, מתן הלוואות ולקיחת הלוואות, פעילות בשוק ההון ועוד. פיקוח על הבנקים בנק ישראל ממלא תפקידי רגולציה ופיקוח כלפי מערכת הבנקאות הישראלית, אשר מוודאת מנהל תקין של הבנקים, יציבותם, ווידוא חובותיהם ואחריותם עלפי לקוחותיהם.

יעוץ כלכלי לממשלה

בנק ישראל משחק גם תפקיד ממשלתי ומשפיע מאוד על עיצוב המדיניות הכלכלית של ישראל. כיועץ של המדינה בעניינים כלכליים משתתפים נציגי בנק ישראל בישובות הממשלה וועדת הכלכלה של מדינת ישראל

התגובות סגורות