יסודות שוק ההון למתחילים

שוק ההון, השוק למסחר בניירות ערך אשר מאגד לתוכו גופים גדולים כמו הבנקים, ברוקרים, בתי השקעות והבורסה לניירות ערך, הינו שוק מרכזי אשר מטרת הפעילות הגדולה שלו הינה כסף והרבה, לכל אחד מאותם גופים מטרה שונה ואינטרס שווה, לכן שוק ההון הינו מפגש מצוין עבורם. הבורסה לניירות ערך הינה שחקן משמעותי ביותר בשוק ההון אך ישנם עוד עסקאות רבות אשר נעשות מחוץ לבורסה לניירות ערך.

יזם בעל רעיון טוב או מיזם שכבר עובד והינו זקוק לכסף, על מנת לפתח את מוצריו ואת היוזמה שלו, יחפש משקיע אשר מעוניין לקבל תמורת כספו מניות במיזם ובזכות כספו יעלה ויתקדם היזם ואיתו המיזם, או במילים אחרות יזכה ברווחים גבוהים עבור השקעתו ואת המשקיע ויקדם את המיזם כולו .

בשוק ההון משתתפות גם חברות פרטיות, משקיעים פרטיים ואפילו ממשלות וגופים ציבוריים, כולם רוצים לייצר בשוק המכיל כסף, עוד רווחים ויצירת תזרים נוסף של אפיק כלכלי מעבר לקיים, ישנה בשוק זה האפשרות לייצר השקעה לטווח הקצר או לחילופין השקעה לטווח הארוך .

פעילות שוק ההון

תפקידו העיקרי של שוק ההון הינו תיעול נכון של כספי החוסכים והמשקיעים, כך אדם פרטי או גוף אשר שם כספו בקרנות פנסיה, חסכונות בבנק, קרנות נאמנות וכו' בעצם נתן אישורו למשקיעים, לייצר ולהשקיע היכן שכספם יניב יותר רווחים, לרוב החוסכים יקבלו עבור כספם מאת המשקיעים ניירות ערך, תמורתם יקבלו יותר מאוחר כספים בתוספת רווחים, כך נוצרת תחרות בקרב המשקיעים מי ייתן לחוסכים תשואה מניבה יותר עבור כספם .

כך באותה שיטה יקבלו חברות המבקשות לגייס הון לחברתם ומשקיעים פוטנציאלים יעדיפו חברות בעלי ניירות הערך עם אופציית ההנבה הטובים ביותר, לסיכום שוק ההון הינו מרכז הפעילות למסחר בהשקעות ובכסף שמתגלגל היום בעולם הגלובלי וכולנו בצורה כזאת או אחרת קשורים לשוק זה.

התגובות סגורות