תכנון השקעה – מדיניות ניהול סיכונים

על הסוחר, לאחר שהכיר את עולם המט”ח והחליט להשתמש בשוק המט”ח לשם יצירת הכנסה נוספת, לתכנון ולפעול בהתאם למדיניות ניהול סיכונים. ישנן כמה דרכים ברורות אחריהן על הסוחר לעקוף, ואשר אי פעולה על פיהן עלולה להוביל את הסוחר להפסדים.

להלן ניתן דוגמאות לטעויות הנפוצות שסוחר המט”ח הלא מנוסה עלול לעשות. אין בכך בכדי להניע את המתעניין לסחור בשוק המט”ח אלא מטרת הפרק הנוכחי היא להעיר את עיניו של אותו הסוחר ולהניח לו ללמוד על גבי אחרים. הטעויות העיקריות והמסוכנות שהסוחר עלול לעשות יפורטו להלן:

לפתוח פוזיציה במנוף גבוה- אחת הדרכים להפסיד במהירות היא “להמר” ולפתוח פוזיציה בה כל פיפס ששווה לאחוז גבוה מסך הבטוחות.

לסחור נגד המגמה- מהי מגמה, זו שאלה בפני עצמה, אך ברור כי לסחור נגד המגמה המשנית והמינורית זה רעיון רע שגם אם יצליח בפעמים הראשונות, יש סיכוי טוב שבאחת הפעמים הסוחר עלול להיכנס בפוזיציה שתוך כמה רגעים תהפוך למפסידה מאד שכן השוק לפתע ינוע בקצב מהיר בכיוון המגמה. נסייג הזהרה זו בכך, שראשית העובדה שיש תנועה נגד המגמה מעידה כי יש סוחרים הפועלים כך, ושנית כי יתכן ובטווח הקצר ניתן לסחור ולהרוויח במסחר נגד המגמה הראשית, שכן כוח השפעתה נמדד לאורך פרק זמן ארוך.

לפתוח פוזיציה מבלי למקם STOP LOSS- אכן, במקרים רבים ניתן לסחור ללא סטופ לוס ולהרוויח או להפסיד מעט ולכן לעיתים הסוחרים מפתחים שאננות ואינם משתמשים בכלי החשוב של סטופ לוס. זוהי טעות! שכן דווקא במקום בו בשל התערבות הרגשות יהיה לסוחר קשה לסגור פוזיציה שמפסידה מעט, יש חשיבות רבה לסטופ לוס שימנע מאותה פוזיציה להפוך לפוזיציה שמפסידה המון.

לפתוח פוזיציה בפוזיציה מפסידה – זה בדיוק מבחן רגשי לסוחר, במקרים בהן הסוחר נמצא בפוזיציה שמפסידה, אך הוא בטוח שמיד השוק ינוע בכיוון הרצוי לו, הוא עלול להתפתות ולפתוח פוזיציה נוספת ובכך להגדיל את שווי הפוזיציה הנוכחית שלו, אם השוק אכן ינוע כפי שהסוחר הניח, אכן הפוזיציה החדשה תקזז את ההפסד של הפוזיציה השנייה פי שתיים מהר יותר (גם כי החדשה תחל להרוויח וכי כי בקודמת ההפסד קטן). אולם, אין זו שיטה מומלצת והיא טומנת בחובה סכנה להגדלת ההפסד. רצוי במצב זה להמתין ולוודא כי אכן מגמת השוק השתנה. עדיף “להפסיד” עשרות פיפסים אם אכן היה שינוי ולפתוח פוזיציה במקום מעט פחות רווחי, מאשר להסתכן ולפתוח במקו שעלול להיות רווחי אך גם עלול להוביל להכפלת ההפסד.

לבצע עסקאות עם רווחים קטנים, ואחרות עם הפסדים גדולים- משמעות טעות זו היא פשוטה: הפסד בטווח הרחוק. מדובר במצב נפוץ, בו הסוחר בפוזיציה שנמצאת בהפסד “נותן לה עוד סיכוי” וממתין לראות שלא תתהפך ואז הוא יתחיל להרוויח, ובעצם הוא מוביל עצמו להפסד גדול יותר. הבעיה ממשיכה שכאשר הפוזיציה ברווח, במקרים רבים הסוחר בוחר לסגור את הפוזיציה מהר מדי ברגע שיש תיקון טכני, מתוך חשש שרווחיו “יאכלו”, ובעצם לא מרוויח את כל פוטנציאל הרווח שאותו חזה מראש באותה פוזיציה. התוצאה הסופית היא שהסוחר מרוויח מעט מכל עסקה מרוויחה ומפסיד קצת יותר מכל עסקה מפסידה. באופן הזה לאורך הזמן הסוחר מפסיד.