שימוש נכון ב-Stop Loss

הסטופ לוס אמור להיות ממקום בנקודה שאם שער החליפין יגיע אליה, הדבר יסמל כי הסוחר פתח פוזיציה לא נכונה וכי השוק נע בכיוון ההפוך לזה שחזה בהתאם לניתוח הטכני שלו. יחד עם זאת, על הסטופ לוס להיות ממוקם במקום אשר מאפשר לשוק לבצע תיקונים טכניים שאינם מעידים על שינוי המגמה ואשר יאפשרו לשוק לחזור ולסחור בכיוון אותו חזה הסוחר.

מציאת המיקום הנכון לסטופ לוס זו שאלה של מיומנות, של חלוקה נכונה של הביטחונות למנות ושל ניתוח טכני יעיל.

כלל אצבע אומר כי יש להכנס לעסקאות בהן המיקום של הסטופ לוס לפי הניתוח הטכני יהיה בשליש מפוטנציאל הרווח של העסקה. למשל-

בצמד GBPUSA ביום 19.5.09 בשעה 11:00 פתחה מיה פוזיצית לונג בשער של 1.5490 מתוך צפייה כי השוק ימשיך לעלות וכי שער החליפין יגיע ל- 1.5695 ושם היא אף מיקמה את ה-Take Profit שלה. כלומר, צפתה פוזיציה עם פוטנציאל רווח של כ-200 פיפסים. לפיכך, עליה למקם את הסטופ לוס, כ-75 פיפסים מתחת לשער הקנייה, קרי בערך ב- 1.5415. אם מיה פעלה באפן הזה הרי שבאותו יום אכן היא בצעה עסקה מרוויחה. אולם, אם מיקמה את הסטופ לוס קרוב מידי לשער החליפין, למשל במרחק של 30 פיפסים, קרי ב- 1.5460, הרי שהפוזיציה היתה נסגרת בשעה 15:00 בהפסד של 35 פיפסים+4 בשל מרווח הפיפסים, קרי בסך הכל 39 פיפס. ומיה היתה מפספסת את הרווח הפוטנציאלי של 200 הפיפס שאכן כידוע התממש.

על מנת לפעול בהתאם לכלל האצבע לעיל, יש לפעול על פי אחת מהשיטות שיוצגו לעיל על מנת לבחור עסקאות בהן לפי הניתוח הטכני, המיקום הרצוי של הסטופ לוס, אכן יהווה כשליש מפוטנציאל הרווח.

אופן ראשון למיקום של הסטופ לוס הוא מעט לפני שער הסגירה של הנר הקודם בשוק במגמת עלייה או קצת אחרי שער הסגירה של הנר הקודם בשוק במגמת ירידה. ההנחה היא ששוק שנמצא במגמה לא יחזור אחורה בהרבה ביחס לנר הקודם ואם הוא כן, הרי שאין מדובר במגמה אמיתית אלא היתה זו תנועה כנגד המגמה. למשל-

בצמד AUDUSA ביום 21.5.09 מיה פתחה בשעה 11:00 פוזיציית שורט בשער של 0.7680 מתוך ציפייה כי לפי הניתוח הטכני שער החליפין ירד ל-0.7529, כלומר רווח פוטנציאלי של כ-130 פיפסים. את הסטופ לוס מיה מיקמה מעט מעל שער הסגירה של הנר הקודם של ארבע שעות, ב- 0.7710, כלומר במרחק של 30 פיפסים, שזה כרבע מפוטנציאל הרווח. בשעה 14ף00 נסגרה הפוזיציה בהפסד של 30 פיפסים + 4 בשל מרווח הפיפסים, קרי הפסד כולל של 3 פיפסים.

אולם, אם מיה לא היתה קובעת סטופ לוס, הרי שבשעה 19:00 השער היה 0.7785, ומיה היתה בפוזיציה מפסידה של 100 פיפסים. כלומר, ברגע שהשער נע חזרה מהנר הקודם ביותר מכמה פיפסים, הרי שהדבר העיד כי התנודה הקודמת של ירידת השער לא היתה מגמה אמיתית כי אם תיקון טכני (זה מקום להוסיף כי אותה פוזיציה גם נפתחה בניגוד למגמה המשנית והמינורית דבר מסוכן לסוחר כשלעצמו).

אופן שני למיקום הסטופ לוס הוא ביחס לקווי התמיכה, ההתנגדות וקווי המגמה. כך, יש למקם את הסטופ לוס מעט מתחת לקו תמיכה/ מגמה עולה או מעט מעל קו התנגדות/ קו מגמה יורדת.

הערה- אסור לסוחר להתפתות להרחיק סטופ לוס שנקבע בהתאם לניתוח הטכני במקום שעלול להעיד כי הפוזיציה מתקדמת בכיוון הלא נכון. לא מומלץ להניח כי השוק יחזור ויתקדם איך שהסוחר צפה בהתחלה במצב בו השער כבר הגיע לסטופ לוס שהסוחר מיקם מראש לפי הניתוח הטכני, שכן אותו ההפסד שבשלו חבל לסוחר לסגור את הפוזיציה כרגע, עלול להפוך בעוד כשעתיים להפסד גדול פי כמה וכמה.

חשוב לזכור, שגם אם מספר פעמים סגרת פוזיציה בהפסד קטן בשל הסטופ לוס ובדיעבד הסתבר שיכולת להרחיק את הסטופ לוס ולסגור את הפוזיציה ברווח, אין בכך כדי לעצור בעדך מלהמשיך להשתמש בסטופ לוס, שכן במקרים אחרים הוא זה שמנע וימנע הפסדים גדולים.