ניתוח טכני

מסחר טכני מתבסס על חוק הביקוש וההיצע. המטרה היא לזהות את המגמות לעתיד בעזרת ניתוח העבר של צמד מטבעות. ניתוח טכני נועד לספק איתותי קניה ומכירה, ובין היתר לזהות בעזרתו נקודות לסגירת עסקה מפסידה, תוך שמירת ההפסד במינימום. המסחר הטכני ישים בכל צמד מטבעות ונכון הן לשער עולה והן לשער יורד.

אחד היתרונות הבולטים בניתוח הטכני היא ניטרול הרגשות שעלולים להעיב על שיקול הדעת. השיטה מנסה לתת לסוחר עקרונות מעשיים למשמעת עצמית בשאיפה למזעור של תוחלת ההפסד הטמונה בכל ניסיון השקעה בשוק ההון. כמובן, שלאחר התנסות כל סוחר מתאים לעצמו לאופי, ניסיונו ולרצונותיו את הכלים בהם הוא משתמש ואת טווחי הזמן להשקעותיו. בנוסף, שיטה זו מאפשרת לתכנן את המחסר באופן שלא ידרוש שעות רבות מול מסך המחשב.

לאחר שהסוחר ביצע ניתוח טכני למספר צמדי מטבעות בשוק המט”ח, על הסוחר לבחור בצמד מטבעות בו פוטנציאל הרווח נראה כגדול ביותר. בצמד שנבחר, בעזרת הניתוח הטכני הסוחר יעריך לאן ינוע שער החליפין של הצמד, וזאת גם בהתחשב בטווח הזמן בו הסוחר מעוניין לסחור- אם מדובר בפוזיציה יומית- כלומר שהסוחר פותח וסגור באותו היום- אז הערכה לתנועה באותו היום. כך גם אם מדובר בפוזיציה לטווח קצר יותר, או לטווח ארוך יותר.

אלמנטים חשובים בניתוח הטכני

בניתוח הטכני יש מספר אלמנטים בהם על הסוחר להתחשב. הראשון, כיוון המסחר הנוכחי בשוק של צמד המטבעות, וזאת ביחס לשלושת המגמות הרלבנטיות לטווח הזמן בו הסוחר מעוניין לסחור. השני, התמונה המצטיירת לאחר מתיחת קווי מגמה, קווי תמיכה וקווי התנגדות בהתאם לגרף הצמד. השלישי, שאינו הכרחי, בחינת השוק באמצעות כלים טכניים מתקדמים.

המטרה של הסוחר היא לזהות את כיוון המסחר העתידי לכל יעד זמן, את נקודות הכניסה והיציאה האפשריות, את פוטנציאל הרווח וההפסד ועוד. יש להדגיש כי על מנת להשקיע באופן אפקטיבי ואכן לנטרל את ההשפעה הרגשית-אנושית של הסוחר, יש לפעול בהתאם לניתוח הטכני, בין היתר בהתאם לנקודות היציאה שנקבעו בעת הניתוח הטכני.

בשיטת הניתוח הטכני ישנם מספר חוקים בסיסיים, המשקפים גם העקרונות הבסיסים של שיטת דאו ג’ונס עליה נסמכת שיטת הניתוח הטכני, ובהם:

הגרף מגלם הכל.
ההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה.
השוק נע בגלים, וישנן 3 מגמות בשוק: ראשית, משנית ומינורית. חשוב להבחין בין תיקון טכני לבין איתות מובהק לשינוי מגמה.

מחזורי המסחר יתמכו במגמת המחירים (כאמור, בשוק המט”ח חשיבות היקף המסחר היא זניחה).

מדדי השוק מאשרים זה את זה- וספציפית לשוק המט”ח, יש לחפש התאמה בין צמדים שונים בהם נסחר אותו המטבע ולראות אם המגמות ביחס למטבע תואמות.

בנוסף להכרת החוקים הבסיסיים של שיטת הניתוח הטכני, יש להכיר ולפעול גם בהתאם לעקרונות מסחר בסיסיים שנועדו להבטיח רווחים ומזעור הפסדים בטווח הרחוק:

סחור תמיד בכיוון המגמה.

קטע הפסדים בעודם קטנים.

אל תהפוך עיסקה רווחית לעיסקה מפסידה.