אשראי צרכני

אשראי צרכני הוא העמדת מקורות מצד גורם עסקי למשק בית, אשר תכליתה לגשר בין צריכה שוטפת והכנסה עתידית. ייכללו בהגדרה…

קרא בהרחבה

אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי הוא אשראי המועמד ע"י גורמים מוסדיים, חברות ביטוח ועוד ושלא באמצעות הבנקים. המושג מתייחס לאפשרות של קבלת…

קרא בהרחבה

אשראי

באופן כללי, האשראי הוא אמצעי לגישור על פני תקופות, ולהקדמת רכישות. גם כאשר רמת ההכנסות או הנזילות בהווה, נמוכה יחסית…

קרא בהרחבה

משיכת יתר

משיכת יתר הוא מושג המתייחס לסכום שמותר למשיכה מהבנק. משיכת יתר מחוייבת בריבית. אם יש חריגה מחוץ למסגרת של משיכת…

קרא בהרחבה

אוברדראפט

הסכום המותר למשיכה, עליו אנו מחוייבים בריבית. חריגה מחוץ למסגרת, מחוייבת בריבית חריגה. משיכת היתר המותרת היא בדרך כלל עד…

קרא בהרחבה

אובליגו

סך ההתחייבויות של לקוח מול המערכת הבנקאית. בלקיחת מימון חוץ בנקאי, אין השפעה על האובליגו, המימון הינו תוספת לאובליגו הבנקאי.

קרא בהרחבה

אינפלציה

מונח כלכלי המתאר עליית מחירים של מוצרים ושירותים, שמשמעותה – ירידה בערכו של הכסף. אינפלציה נמוכה מאוד או אף אפסית,…

קרא בהרחבה

איגרת חוב

התחייבות של מנפיק האג"ח (הממשלה או חברה), המבטיחה לרוכש האג"ח ריבית. אג"ח היא דרך מקובלת של הממשלה לגייס כסף למימון…

קרא בהרחבה