אוברדראפט

הסכום המותר למשיכה, עליו אנו מחוייבים בריבית. חריגה מחוץ למסגרת, מחוייבת בריבית חריגה. משיכת היתר המותרת היא בדרך כלל עד גובה המסגרת. על פי תקנות בנק ישראל, החל משנת 2006, לא יוכלו לקוחות הבנק לחרוג מהמסגרת שהותרה להם על ידי הבנק.
בעברית המושג מוכר בשם משיכת יתר.

התגובות סגורות