אשראי צרכני

אשראי צרכני הוא העמדת מקורות מצד גורם עסקי למשק בית, אשר תכליתה לגשר בין צריכה שוטפת והכנסה עתידית. ייכללו בהגדרה של אשראי צרכני תחום רחב של פעולות, מהלוואות לרכב – בהן המכונית משמשת בטוחה, הלוואות ייעודיות, הלוואות לכל מטרה ועד לאשראי מתגלגל באמצעות כרטיס אשראי.

התגובות סגורות