אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי הוא אשראי המועמד ע"י גורמים מוסדיים, חברות ביטוח ועוד ושלא באמצעות הבנקים. המושג מתייחס לאפשרות של קבלת קרדיט מחוץ למסגרת הבנקאית.

התגובות סגורות