בורסה

מסחר בבורסה לצד פוטנציאל הרווח שלו, הוא גם אחד ערוצי ההשקעה המסוכנים ביותר. במידה ואתם מעוניינים להשקיע בשוק המניות בבורסה, עליכם להיות מודעים לרמות הסיכון הגבוהות שהשוק הנ"ל טומן בחובו, ולהעריך נכונה את מצבכם הפיננסי.
מומלץ בלשון מלאה לא להשקיע בבורסה סכומים שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לסכן, סכומי כסף שמיועדים לפריעת חובות או תשלומי משכנתא, או כאלה שנדרשים לשם קיום יומיומי. ברור שלא כדאי לקחת הלוואות כדי להיכנס לבורסה. הכספים היחידים שמומלץ להשקיע בבורסה הם כאלה שהוגדרו מראש על ידכם כהון סיכון. מומלץ להיכנס לבורסה כשאתם ערניים וממוקדים ויכולים לקבל החלטות בתנאים אופטימאליים.

השקעות בשוק ההון

שוק ההון מורכב מאפיקי השקעות רבים. למעוניינים להשקיע ושאינם מבינים את ההבדלים, המאפיינים והתכונות של האפיקים השונים, מומלץ לקבל יעות מיועצי השקעות, הבודקים את יכולתכם הפיננסית, צרכיכם, דרישותיכם, וכמה סיכונים אתם מוכנים לקחת. אם אתם רוצים להגיע מעט מוכנים לפגישה עם יועץ ההשקעות שלכם, להלן מורה נבוכים בנושא השקעות בשוק ההון.

השקעות בשוק ההון – מורה נבוכים

במידה ואתם מחליטים על השקעה דווקא בגלל שמצבכם הכלכלי דחוק מעט, ההמלצה הראשונה של יועץ השקעות תהיה השקעה סולידית כמו אגרות חוב, אותן ניתן לפדות בכל עת, והתשואה עליהן היא לא מאד גבוהה, אבל בטוחה למדי. גם אם אתם בוחרים להשקיע במניות דווקא, אין משמעות הדבר כי מיידית תיק ההשקעות שלכם הוא תיק השקעות בסיכון. רכישה של מספר מניות נמוך, נחשבת עדיין להשקעה סולידית אף היא.
אגרות חוב (אג"ח) הן שטרי חוב הנסחרים בבורסה ומורכבים מהשקעות סולידיות. אגרות אלו הן סוג של הלוואה של החברה שהנפיקה אותן. באגרות אלו התשואה נקבעת מראש. בתוך אגרות החוב ישנם אפיקים שונים, ביניהם אגרות חוב מסלוליות הצמודות למטבע חוץ או למדד, אגרות חוב שקליות שאינן צמודות לדבר, והן נושאות ריבית קבועה או משתנה, לבחירתכם, ואף לתקופת זמן משתנה.
אופציות הינן אפשרויות פיננסיות, המוצעות על ידי מדד מעו"ף ומט"ח. האופציות מאפשרות רווחיות גדולה למדי, אולם דורשות הבנה רבה וידע מלא בתחום המסחר בהן, כדי לא להסתכן בהתרסקות כלכלית. האופציה היא סוג של חוזה או הסכם בין הקונה, לבין המוכר בבורסה. חוזה זה מאפשר מכירה, או קנייה של ניירות ערך מסוימים, או את הזכות לקבל ניירות ערך, או להמירן, בתקופת זמן מוגדרת שנקבעה מראש.
השקעה במניות היא למעשה רכישה של חלק בחברה מסוימת. אם רכשתם מניה בחברה, רכשתם את הזכות להיות שותפים ברווחיה. במידה והחברה התפרקה, יש לכם הזכות, כבעלי מניה בה, לקבל חלק מנכסי החברה, לאחר ששילמה את חובותיה, ובערך היחסי של שווי המניה שלכם.

מילון מונחים

להלן מונחים אשר תשמעו פעמים רבות בפגישה עם יועץ ההשקעות שלכם, אשר מונחים אלו שגורים בפיו, והוא יוצא מנקודת ההנחה כי אתם מכירים אותם:
בורסה לניירות ערך – זה המקום בו מתקיים כל המסיר בניירות הערך. בורסה היא כמו שוק, וגם נקראת שוק ההון, ובמקום מוצרי מזון או פרחים וקפה, נסחרים בו ניירות הערך. כאן ניתנות פקודות לקנייה או למכירה של ניירות ערך שונים כמו מניות, שטרי הון, אגרות חוב, אופציות ועוד. בבורסה לניירות ערך נסחרות כחמש מאות מניות, והמסחר בה נעשה היום באמצעים אלקטרוניים.
נזילות – מונח זה מתייחס למצבו הנזיל של נייר הערך שברשותכם. היכולת לפדות אותו או למכרו בכל עת שתחפצו, או אי היכולת לעשות כך.
טווח השקעה – איך אתם מעוניינים לתכנן את תיק ההשקעות שלכם. האם תרצו שיהיה לטווח קצר בלבד, או לאורך זמן, האם ההשקעה היא לצרכי מחייה מיידית, או שמא תשמש כחסכון לפנסיה.

התגובות סגורות